Patronii şi asociaţii vor putea scoate trimestrial dividende din firme

0
268

Începînd din 16 iulie, societăţile pot să distribuie trimestrial dividende ce provin din profitul exerciţiului financiar în curs. Legea nr. 163/2018 ce modifică procedura de plată a dividendelor a fost publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop. Din acestea se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve, în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.
Suma permisă la distribuire se diminuează cu eventualele pierderi reportate din anii anteriori şi cu rezervele obligatorii şi doar profitul rămas se poate distribui. Mai întâi se acoperă pierderile contabile şi apoi se poate efectua repartizarea de dividende.
Calculul anual al rezultatului exerciţiului şi regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar, trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus, în cursul exerciţiului financiar, se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale.
Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile ce se impun.
Societăţile care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare. Acestea sunt supuse auditului, în situaţia în care persoanele care le întocmesc au obligaţia de auditare statutară a situaţiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii. Situaţiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori, în cazul în care situaţiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori.
Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobânda penalizatoare, calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. Adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor poate să stabilească o dobândă mai mare.
Este considerată INFRACŢIUNE fapta prin care o persoană „încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exerciţiului financiar pe baza situaţiei financiare interimare şi anual, pe baza situaţiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea”.
Prevederi similare s-au adoptat şi pentru societăţile cooperatiste fiind modificată şi Legea cooperaţiei nr. 1/2005 cu modificări ulterioare. Şi aceste entităţi pot să distribuie dividende trimestrial, iar încasarea de dividende din profituri fictive este infracţiune.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.