„Crucea Voievodală Maramureşeană” pentru Prof. Univ. Dr. Vasile Ţopa, rectorul UTC Cluj-Napoca

0
331

Miercuri, 30 ianuarie 2019, sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia hramului şcolilor Teologie din Baia Mare, în fruntea unui sobor ales de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul ales a fost alcătuit din cadre didactice universitare şi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare: Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” de la Centrul Universitar „Nord” din Baia Mare şi prodecan al Facultăţii de Litere, Pr. Conf. Univ. Dr. Ştefan Pomian, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, cadru didactic asociat, Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Borca, Pr. Lect. Univ. Dr. Dorinel Dani, Pr. Dr. Marius Sabou, cadru didactic asociat, Pr. Prof. Drd. Claudiu Pop, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Dr. Ştefan Cristian, consilier eparhial şi cadru didactic asociat, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al Sectorului Educaţional, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Prof. Florin Stoica, Pr. Prof. Drd. Claudiu Ciascai, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarh, diaconi.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Domeniului Teologic „Justinian Arhiepiscopul” al C.U. „Nord” al U.T. Cluj-Napoca, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, şi Corul „Angelli” al Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, dirijat de Pr. Prof. Dr. Andrei Baboşan.
În rândul credincioşilor s-au aflat cadre didactice universitare: Prof. Dr. Ing. Vasile Ţopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Conf. Univ. Dr. Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere de la C.U. „Nord” Baia Mare al U.T.C. Cluj-Napoca, Petrică-Pop Sitar, prorectorul Centrului Universitar „Nord” Baia Mare, Prof. Univ. Dr. George Achim, directorul Şcolii Doctorale, conducerea Seminarului Teologic şi cadre didactice universitare şi de la Seminarul Teologic, studenţi şi elevi seminarişti.
În încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un Polihroniu prin care s-a cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru buna ocârmuire şi chivernisire a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare şi a Seminarului Teologic Ortodox Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, pentru ajutorul lui Dumnezeu în munca de zi cu zi a cadrelor didactice universitare şi liceale din învăţămâtul teologic băimărean.

Cuvântul de învăţătură

Un vast şi cuprinzător cuvânt de învăţătură despre viaţa, activitatea teologică şi socială a celor Trei Ierarhi prăznuiţi în această zi a vorbit Prea­sfinţitul Părinte Episcop Iustin, pe care i-a numit „stâlpi ai învăţării creştine ortodoxe”, „unii din cei mai mari dascăli ai creştinătăţii”, „care au alcătuit esenţa credinţei noastre”, Simbolul de credinţă, „care au contribuit hotărâtor la alcătuirea dogmei Sfintei Treimi” în perioada secolului de aur al Ortodoxiei.
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit, apoi, despre rolul celor Trei Mari Ierarhi pentru învăţământul teologic prin mo­delul pe care îl oferă tinerilor, precum şi despre alegerea lor ca ocrotitori ai şcolilor teologice.
„Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur sunt patronii sau ocrotitorii învăţământului teologic ortodox, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop. Ei sunt modele de slujire, de pregătire teologică, de propovăduire a cuvântului, de slujire a celor săraci, a celor bolnavi, a celor în nevoi, modele pentru dascălii de teologie, modele pentru arhierei, pentru preoţi şi pentru monahi. Ei sunt mari luminători şi stâlpi ai Bisericii lui Hristos. De aceea au fost luaţi drept ocrotitori ai învăţământului teologic. Şcolile noastre teologice, Departamentul de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” din cadrul Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare şi Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare şi-au serbat ocrotitorii cereşti, pe Sfinţii Trei Ierarhi. Astăzi a fost o zi solemnă în care am dat slavă lui Dumnezeu pentru învăţăceii noştri, pentru că avem încă vocaţii preoţeşti, pentru că avem încă tineri crescuţi în familii creştine de mame cu viaţă aleasă, de familii responsabile, care se bucură să aibă un slujitor al lui Dumnezeu.”
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit, apoi, la buna colaborare cu conducerea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, cu cea a Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare, respectiv a Domeniului Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul”:
„Dăm slavă lui Dumnezeu, a adăugat Prea­sfinţitul Părinte Episcop Iustin, că a fost aici şi rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, domnul Vasile Ţopa, l-am şi sărbătorit, poartă numele unui sfânt, şi i-am şi conferit o distincţie prestigioasă, „Crucea Voievodală Maramureşeană” pentru laici, pentru că noi, Departamentul, funcţionăm în cadrul Universităţii Tehnice, care ne oferă şi baza materială. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că alături de cadrele didactice de la cele două şcoli teologice, de studenţi şi de elevi, catedrala a fost aproape plină de credincioşi. Deci, a devenit o sărbătoare tradiţională. De când am deschis Catedrala, din 2003 şi până astăzi, în fiecare an, acest praznic a devenit al şcolilor teologice, precum şi al credincioşilor care frecventează Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”. Să îi rugăm pe Sfinţii Trei Ierarhi să-i însoţească cu rugăciunea pe profesori, pe studenţi şi elevi, să ne lumineze şi să ne inspire, să ne dea puterea să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu şi să fim şi să rămânem mărturisitori ai lui Hristos cu toată fidelitatea şi cu toată credinţa noastră ortodoxă strămoşească”.

Crucea Voievodală Maramureşeană pentru rectorul U.T. Cluj-Napoca, Prof. Univ. Dr. Vasile Ţopa

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a oferit Prof. Univ. Dr. Vasile Ţopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, „Crucea Voievodală Maramureşeană”, „în semn de înaltă apreciere şi aleasă preţuire pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată în calitate de profesor universitar şi rector prestigios al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca; pentru legătura frumoasă şi constructivă pe care o întreţine cu Biserica Ortodoxă; pentru relaţiile deosebite cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului şi grija protectoare pe care o arată faţă de Departamentul de Teologie „Justinian Arhiepiscopul” din cadrul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.”

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.