Servicii sociale noi la Mireșu Mare

0
308

DGASPC Maramureș, în calitate de solicitant, în parteneriat cu unitatea administrativ-teritorială Mireșu Mare, în cadrul Programului de Interes Național (PIN), ”Înfiin­țarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate, în vederea dezinstituționali­zării persoanelor cu diza­bilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, a depus proiectul ”Noi servicii sociale în comuna Mireșu Mare”, care vizează restructurarea centrului rezi­dențial de capacitate mare – Centrul de Îngrijire și Asistență Poienile de sub Munte, unde în prezent sunt îngrijiți 109 beneficiari. Proiectul a fost admis la finanțare, urmând să fie semnată Con­venția de finanțare și de implementare, conform Ghidului Solicitantului, respectiv 30 noiembrie 2020. Bugetul total al proiectului este de 3.843.584,82 lei, din care suma solicitată de la Autoritatea finanțatoare este de 2.551.955,57 lei, iar contribuția proprie a solicitantului este de 1.291.629,27 lei.
Scopul proiectului este de a dezvolta un sistem complementar, comprehensiv și funcțional de servicii sociale alternative de sprijin – patru locu­ințe protejate, cu o capacitate de 10 locuri fiecare, în localitatea Tulghieș, și un centru de zi în localitatea Iadăra, în vederea dezins­tituționalizării unui număr de 40 de persoane cu dizabilități de la Centrul de Îngrijire și Asistență Poienile de sub Munte și prevenirea inst­ituționali­zării persoanelor cu diza­bi­lități din comunitatea Mireșu Mare. În acest sens, s-a încheiat un acord de parteneriat cu UAT Mireșu Mare, în baza căruia aceasta va da în folosință, cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 20 de ani, către DGASPC Mara­mureș, un teren în supra­față de 5.000 de metri pătrați, situat în localitatea Tulghieș, și va acorda dreptul de a efectua lucrări de construcție, amenajare și dotare pentru obiectivele de inves­tiții, respectiv patru locu­ințe protejate ce vor asigura condiții de locuit și servicii de specialitate, conform standardelor minime de calitate, pentru persoanele cu dizabilități. Pentru dezvoltarea Centrului de zi cu o capacitate de 40 de locuri, UAT Mireșu Mare va da în folosință, către DGASPC, cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 10 ani, jumătate din imobilul în care a funcționat Școala Generală Iadăra, care va fi reabilitat și dotat corespunzător, în vederea acordării serviciilor cu scopul de a preveni instituționalizarea persoanelor cu dizabilități din comunitate.
Consiliul Judeţean Maramureş a aprobat cofi­nan­țarea cu suma de 1.291.629,27 lei din valoarea totală a proiectului de 3.843.584,84 lei, cu mențiunea că DGASPC va suporta din fonduri proprii cheltuielile neeligibile. Tot DGASPC-ului Maramureș îi revine datoria ca, pe minimum 10 ani în cazul construcției celor 4 locuințe și minimum 5 ani în cazul imobilului cu destinația centru de zi pentru persoanele cu dizabilități, să asigure sustenabilitatea serviciilor sociale înființate.
(A.B.M.)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.