Posibilități de finanțare pentru tineri

0
123

Prin programul Erasmus+, UE dorește să ajute tinerii să-și dezvolte noi competențe și să-și îmbunătățească șansele de angajare. De asemenea, își propune să promoveze incluziunea socială și bunăstarea acestora și să încurajeze activitățile și politicile pentru tineret la nivel local, național și internațional.

• Locuri de muncă pentru tineri

Fondurile în domeniu sunt gestionate fie central de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), fie de către agențiile naționale din fiecare țară. În ceea ce privește „Combaterea șomajului în rândul tinerilor”, inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” îi sprijină pe tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare din regiunile cu o rată a șomajului în rândul tinerilor de peste 25%. „Garanția pentru tineret” este menită să garanteze că fiecărui tânăr șomer cu vârsta sub 25 de ani – indiferent dacă s-a înregistrat sau nu la un oficiu de ocupare a forței de muncă – i se propune o ofertă de muncă concretă și de calitate în termen de patru luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă. Aceste mecanisme sunt instituite de autoritățile de management din statele membre și beneficiază de fonduri UE. Pentru detalii despre inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” și despre sistemul „Garanția pentru tineret”, contactați autoritățile de management.

• Erasmus pentru tineri antreprenori

În sectorul „Cercetare și inovare”, acțiunile „Marie Skłodowska-Curie” sunt deschise cercetătorilor din toate disciplinele, de la asistență medicală la cercetare fundamentală. Activită­țile sunt implementate de Agenția Executivă pentru Cercetare (REA). Pentru „Tinerii antreprenori”, programul „Erasmus pentru tineri antreprenori” permite schimburi transfrontaliere în cadrul cărora tinerii doritori să devină antreprenori pot învăța de la oameni de afaceri cu experiență. Acesta face parte din programul COSME și este gestionat de Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME). În „Agricultură”, tinerii agricultori pot solicita o plată suplimentară în valoare de 25 % din plățile directe pe care le primesc. Plata suplimentară se poate acorda fermierilor cu vârsta sub 40 de ani și este furnizată din Fondul european de garantare agricolă. Tinerii pot solicita finanțare și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală. Fiecare program de dezvoltare rurală conține măsuri pentru care fondul poate oferi asistență tinerilor, în funcție de prioritățile fiecărei țări sau regiuni.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.