Două profesoare din Baia Mare propun: ”Clef pour réussir”, un instrument de lucru pentru elevi şi profesori

0
82

Gândită ca un auxiliar didactic, cartea ” Clef pour réussir” se adresează tuturor elevilor de gimnaziu care studiază limba franceză, tuturor acelora care cochetează cu ideea de a deveni, într-o bună zi, elevi ai filierei francofone, dar şi profesorilor lor, care îi însoţesc pe drumul înspre cunoaştere, precum şi părinţilor lor, care, deseori, îşi manifestă îngrijorarea faţă de dificultatea probelor de examen.

Aşadar, este o carte care a apărut din dorinţa de a-i familiariza pe candidaţi cu exigenţele examenului de verificare a cunoştinţelor de limba franceză pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv. Ea este, totodată, un util instrument de lucru atât pentru elevi, cât şi pentru profesorii din şcolile gimnaziale, care primesc oarecum de-a gata toate tipurile de itemi cu care candidaţii se vor întâlni în timpul probelor de verificare de la finele clasei a VIII-a.
Cele două autoare, prof. Rodica Mone şi prof. Ramona Astalâş, propun varianta revizuită a ghidului apărut în 2018, care aduce câteva elemente noi, impuse de realitatea mult schimbată, atât din punct de vedere educaţional, cât şi sanitar. Dacă situaţia sanitară va permite reluarea evaluării candidaţilor după modelul en présentiel, adică cu prezenţă fizică, conţinuturile propuse vor ghida pregătirea elevilor pentru acest tip de verificare a cunoştinţelor de limba franceză; dacă pandemia va impune în continuare recunoaşterea şi echivalarea testului cu media obţinută în gimnaziu, conţinuturile propuse vor sprijini elevii în demersurile de achiziţionare şi consolidare a cunoştinţelor şi a competenţelor conforme cu nivelul aşteptat pentru admiterea într-o clasă cu regim de predare bilingv. Cartea conţine diferite tipuri de itemi obiectivi pentru verificarea cunoştinţelor de gramatică şi de vocabular, texte variate propuse pentru proba orală, exemple de probe scrise, dar şi o cheie a exerciţiilor, pentru ca elevii să poată lucra independent de profesorii lor sau pentru ca părinţii (care nu sunt obligatoriu francofoni) să poată participa activ la pregătirea copiilor lor. De asemenea, toate exerciţiile şi testele constituie un mijloc eficient de completare sau de îndreptare a cunoştinţelor dobândite, de dezvoltare a competenţelor de comunicare prevăzute în programa şcolară şi în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Prefaţa este semnată de Sarah Delbois, de la Institutul Francez din Bucureşti, care este şi consultantul ştiinţific, iar cuvântul de încheiere îi aparţine lui Ioan Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere din Baia Mare, care precizează: ”Apreciez foarte mult felul în care cele două autoare au înţeles să îmbogăţească versiunea iniţială a acestui auxiliar didactic, într-un dublu sens; pe de o parte, au adăugat conţinuturi atractive de nivel A1, care glisează armonios spre cele existente deja, de nivel A2, iar pe de altă parte, au inserat extrase din programele şcolare pentru gimnaziu, detaliu extrem de preţios mai cu seamă pentru profesorii preocupaţi să-şi pregătească elevii în conformitate cu exigenţele achiziţionării de veritabile competenţe lingvistice”.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.