395 locuri de muncă disponibile în Maramureș

0
85

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 395 locuri de muncă vacante.
Se caută: agenți de curățenie clădiri și mijloace de transport, agenți de securitate, ambalator manual, bucătari, casieri, conducători întreprindere mică, cofetari,  dispeceri, fasonatori produse ceramice, funcționari administrativ, galvanizatori, gestionari depozit, lăcătuși mecanici, lucrători bucătărie, lucrători comerciali, manipulanți mărfuri, muncitori necalificați, oțelari, presator metale la rece, programatori, reprezentanți comerciali, servant pompier, secretare, sortatori produse, stivuitoriști, strungari, sudori, șoferi, vânzători, dar și administratori cont, administratori financiari, asistenți manageri, chimiști, contabili, consilieri instituții publice, designeri industriali, formatori, ingineri chimiști, ingineri construcții civile, ingineri electroniști, ingineri electromecanici, ingineri instalații pentru construcții, manageri proiect, programatori, proiectanți ingineri instalații, recepționeri hotel, șefi serviciu, tehnicieni echipamente de calcul și rețele.
Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262-227.821, e-mail: ajofm.mm @anofm.gov.ro.
Învățământul primar – Fără studii (14):
• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)
• desenator tehnic (1)
• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (2)
• îngrijitor clădiri (4)
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (5)
• vânzător (1)
Învățământ primar – Școala generală incompletă (3):
• ajutor bucătar (1)
• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (2)
Studii gimnaziale – Școala Generală (109):
• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)
• agent de securitate (3)
• ambalator manual (11)
• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)
• fasonator produse ceramice (3)
• femeie de serviciu (1)
• încărcător-descărcător (4)
• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)
• lucrător sortator deșeuri reciclabile (1)
• manipulant mărfuri (11)
• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)
• montator subansamble (5)
• muncitor necalificat în industria confecțiilor (10)
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (15)
• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (8)
• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (2)
• operator confecționer industrial îmbrăcăminte de țesături, tricotaje, materiale sintetice (5)
• operator textile nețesute (1)
• ospătar (chelner) (1)
• pregătitor de șarje (6)
• secretară (2)
• sortator produse (2)
• spălătoreasă lenjerie (1)
• turnător produse ceramice (3)
• ucenic (10)
Studii liceale – Liceu de specialitate (106):
• agent comercial (1)
• agent de vânzări (1)
• ambalator manual (8)
• cioplitor – montator piatră, marmură (1)
• cofetar (1)
• conducător întreprindere mică – patron (giranți) în activitatea hotelieră și restaurante (3)
• confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice (5)
• confecționer – asamblor articole din textile (4)
• dispecer (1)
• electrician în construcții (3)
• electrician montare și reparații aparataj electric de protecție, relee, automatizare (2)
• electrician montare și reparații echipament electric din centrale, stații și posturi de transformare electrice (1)
• finisor laminate și trefilate (6)
• funcționar administrativ (1)
• galvanizator (5)
• găuritor-filetator (2)
• gestionar depozit (2)
• instalator instalații tehnico sanitare și de gaze (1)
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale (5)
• lucrător comercial (4)
• lucrător gestionar (1)
• manager proiect (1)
• montator placaje interioare și exterioare (1)
• muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf și granule (1)
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1)
• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1)
• operator la fabricarea altor produse chimice (2)
• operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație (1)
• operator la mașini de inscripționat (1)
• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (3)
• ospătar (chelner) (1)
• presator metale la rece (7)
• presator, ambutisor la cald (5)
• secretară (1)
• servant pompier (1)
• sortator produse (1)
• stivuitorist (2)
• strungar universal (3)
• tapițer (10)
• tâmplar universal (1)
• tehnician electronică (1)
• tehnician rețele de telecomunicații (1)
Studii liceale – Liceu Teoretic (27):
• agent de vânzări (5)
• bucătar (3)
• casier (1)
• controlor calitate (2)
• manager (1)
• modelator ceramică (1)
• operator devize (1)
• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (10)
• reprezentant comercial (1)
• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)
• șef obiectiv servicii de securitate (1)
Studii profesionale – Învățământ complementar de ucenici (23):
• ajutor ospătar (1)
• ambalator manual (5)
• confecționer, prelucrător în industria textilă (2)
• fochist locomotivă cu abur (1)
• lăcătuș mecanic (4)
• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)
• lucrător comercial (1)
• mecanic auto (1)
• montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice (1)
• operator introducere, prelucrare și validare date (2)
• ospătar (chelner) (1)
• șofer de autoturisme și camionete (1)
• tinichigiu carosier (1)
• vopsitor auto (1)
Studii Profesionale – Școală Profesională (82):
• agent de vânzări (1)
• bucătar (4)
• confecționer – asamblor articole din textile (10)
• curățitor – șablator (1)
• dulgher (exclusiv restaurator) (5)
• electrician în construcții (1)
• formator finisor plăci (1)
• lăcătuș mecanic (6)
• lucrător comercial (10)
• manipulant mărfuri (1)
• mecanic auto (2)
• muncitor necalificat în industria confecțiilor (5)
• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1)
• operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice (2)
• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (5)
• ospătar (chelner) (1)
• oțelar (1)
• sudor (6)
• tapițer (1)
• tâmplar universal (10)
• vânzător  (1)
• vopsitor (1)
• vopsitor industrial (1)
• zidar rosar-tencuitor (1)
Studii Postliceale (1):
• maseur (1)
Studii Universitare (30):
• administrator cont (1)
• administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) (1)
• asistent manager (2)
• chimist (1)
• consilier instituții publice (1)
• contabil (2)
• designer industrial  (2)
• formator (2)
• inginer chimist (2)
• inginer construcții civile, industriale și agricole (3)
• inginer electroenergetică (1)
• inginer electromecanic (1)
• inginer electronist transporturi, telecomunicații (1)
• inginer instalații pentru construcții (2)
• inginer mașini hidraulice și pneumatice (1)
• inginer tehnolog metalurg (1)
• manager proiect (2)
• programator (1)
• proiectant inginer construcții (1)
• proiectant inginer instalații (1)
• șef serviciu (1)
• tehnician echipamente de calcul și rețele (1)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.