Execuţia bugetară pe trimestrul I 2016

0
493

Bugetul general consolidat a înregistrat un excedent în valoare de 3,01 miliarde lei (0,4% din PIB), în ţinta de deficit stabilită pentru trimestrul I.
• Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 55,57 miliarde lei, reprezentând 7,3% din PIB, au înregistrat o creştere cu 1,1% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Gradul de realizare a programului de încasări a fost de  96,8%.
Veniturile fiscale colectate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sunt cu 6,7% mai mari faţă de programul primului trimestru al anului 2016. Este vorba despre veniturile încasate în contul principalelor patru componente ale bugetului general consolidat, respectiv: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj,  bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Evoluţia veniturilor bugetului general consolidat se prezintă astfel:
– Colectările din impozitul pe profit au fost de 3,95 miliarde lei şi au reprezentat 0,5% din PIB, gradul de colectare fiind de 118,8%. Evoluţia pozitivă a încasării din impozitul pe profit se datorează şi reducerii numărului de firme care au înregistrat pierderi nete la jumătatea anului 2015 şi care au fost în număr de peste 56.000, comparativ cu 64.000 la jumătatea anului anterior;
– Colectările din impozitul pe venit au fost de 6,67 miliarde lei şi au înregistrat un grad de colectare de 102,6%;
– Colectările din impozitele şi taxele pe proprietate s-au realizat în proporţie de 74,1%. Nerealizarea programului de încasări la nivelul administraţiilor locale este cauzată de amânarea  termenului de plată a impozitului pe proprietate, termenul fiind extins pînă la 30 iunie, dată pînă la care se aplică o reducere de 10% la plata integrală a impozitului pe locuinţă, terenuri şi maşini;
– Colectările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 14,31 miliarde lei, respectiv 1,9% ca procent în PIB. Gradul de realizare al programului de încasări trimestrial a ajuns la 108,4%;
– Creşterea faţă de programul de încasări trimestrial, înregistrată în cazul taxei pe valoarea adăugată, a fost influenţată, în principal, de încasările lunii ianuarie 2016, care au reflectat activitatea economică a lunii decembrie 2015. La aceasta se adaugă influenţa suplimentară generată de creşterea cheltuielilor bugetare din luna decembrie 2015 precum şi de creşterea cu 18,7% a volumului cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în primele 2 luni ale anului 2016;
– Accizele colectate au fost de 6,16 miliarde lei şi au reprezentat 0,8% din PIB, gradul de realizare al programului de încasări stabilit pentru trimestrul I fiind de 103,2%;
– Încasările din alte impozite pe bunuri şi servicii au fost în sumă de 537,1 milioane lei, ceea ce a determinat un grad de realizare de 52,8% a programului trimestrial de încasări. Această diminuare este cauzată, în principal, de colectarea sub nivelul programat a contribuţiei datorată pentru medicamente la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, ca urmare a diminuării valorii consumului medicamentelor compensate, în urma ieftinirii acestora de la 1 iulie 2015;
– Încasările din taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi s-au realizat în proporţie de 112,9%. Au fost influenţate în principal de evoluţia pozitivă înregistrată de încasările la bugetul de stat din taxele pe jocuri de noroc al căror grad de realizare a fost de 133% precum şi a încasărilor la bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
– Încasările din impozitul pe comerţ exterior şi tranzacţiile internaţionale s-au realizat în proporţie de 112,6%, pe fondul creşterii importurilor extracomunitare de bunuri din primele 2 luni ale anului 2016 cu 4,9%;
– Încasările din contribuţii de asigurări au reprezentat 1,9% din PIB şi au înregistrat un grad de realizare de 95,2% faţă de program;
– Veniturile nefiscale au fost în sumă de 4,27 miliarde lei (0,6% din PIB) şi au înregistrat un grad de realizare faţă de programul estimat de 96,5%.
• Cheltuielile bugetului general consolidat au fost în sumă de 52.556,9 milioane lei şi au reprezentat 6,9% ca pondere în PIB, în creştere cu 5% faţă de nivelul celor efectuate în aceeaşi perioadă a anului precedent, dar în scădere cu 0,1% ca pondere în PIB.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.