Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” – Filiala Baia Mare, la 20 de ani de la înfiinţare

0
2423

Anul universitar 2017-2018 reprezintă pentru Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Baia Mare un an academic deosebit, se împlinesc 20 de ani de la înfiinţare, ani în care, printr-un program managerial axat pe obiective adaptate la cerinţele pieţei muncii, Universitatea a reuşit să se implice activ în viaţa socială şi economică a comunităţii, absolvind peste 15.000 de studenţi, din care peste 60% s-au integrat pe piaţa muncii.

La finele celor două decenii de activitate a UVVG Baia Mare pe tărâmul celei mai nobile profesii, aceea de a educa tânăra generaţie, HG nr. 140 / 16 Martie 2017 consfinţeşte funcţionarea în Baia Mare a următoarelor specializări cu durata de 3 ani:
• GEOGRAFIA TURISMULUI – specializare pluridisciplinară, 50 de locuri;
• MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII DURABILE – 30 locuri;
• MARKETING – specializare foarte solicitată în economia de piaţă – 25 de locuri;
• CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE – 50 de locuri;
• PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR – 50 locuri.
Prin programele de studii, prin calitatea cadrelor didactice, prin parteneriatele cu agenţii economici, s-a urmărit asigurarea unei pregătiri temeinice a celor care au dorit să facă faţă rigorilor specializării pentru a se adapta cât mai uşor mediului economic şi social din ce în ce mai complex şi în continuă modificare.
Deci misiunea filialei este de a forma şi promova specialişti cu o pregătire temeinică, uşor de integrat pe piaţa forţei de muncă, ce contribuie la aşezarea economiei româneşti pe fundamente concurenţiale şi să ajute la o bună integrare a ţării în structurile europene.
Facultatea GEOGRAFIA TURISMULUI oferă posibilitatea formării de specialişti în turism prin programe de pregătire universitare de specialitate. Am înfiinţat această specializare deoarece turismul este un fenomen social în ascensiune, mai ales în judeţul nostru. Formarea teoretică şi practică în cadrul acestei specializări, este pluridisciplinară, axată pe o pregătire geografică, economică, turistică (Management turistic, comunicare, imagine, promovare turistică), precum şi diverse aplicaţii în teren, prin care studenţii cunosc frumuseţea locurilor. Pe durata studiilor, Facultatea de Geografie a turismului le oferă studenţilor posibilitatea de a se implica şi în alte activităţi: proiecte de dezvoltare, participarea la seminarii ştiinţifice în ţară şi străinătate. Prin competenţele obţinute, absolvenţii vor putea practica profesii ca Manager în activităţi turistice (director agenţii de turism, ghid turism specializat, recepţioner / şef recepţie, coordonator departament marketing, director hotel, analist în turism), Profesor de Geografie etc.
Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOL­TĂRII RURALE DURABILE, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, pregăteşte specialişti cu un nivel ridicat de pregătire teoretică şi aplicativă în domeniul economic, în contextul importanţei majore acordate la nivel comunitar dezvoltării rurale şi urbane durabile. Noua specializare vine în sprijinul celor care doresc să iniţieze o afacere – şi care poate fi concretizată prin numeroasele programe de finanţare susţinute de Uniunea Europeană. Având în vedere că agricultura este cel mai vulnerabil sector al economiei româneşti şi că aproape 40% din populaţie lucrează în acest domeniu, absolvenţii noului program de licenţă au posibilitatea de a lucra sau a demara afaceri în firme specializate în activităţi productive şi comerciale în mediul rural şi urban. Absolvenţii specializării Managementul dezvoltării rurale şi durabile vor putea să funcţioneze ca profesionişti de succes în diverse locuri de muncă din domeniul economic (Economist în management, Economist în gestiunea economică, Consultant în management, Manager proiect, Manager îmbunătăţiri funciare, Administrator societăţi comerciale, Consilier dezvoltare locală şi regională, Cercetător economist în management şi economie agroalimentară, Profesor în învăţământul liceal sau postliceal etc.)
Specializarea MARKETING – foarte solicitată în economia de piaţă – are un program de studii orientat spre dezvoltarea unor aptitudini şi abilităţi manageriale, utilizarea instrumentelor şi metodelor de marketing pentru identificarea, cercetarea şi promovarea afacerilor pe pieţele naţionale şi internaţionale. Pe durata celor 3 ani de studii, se pune accent pe asimilarea unui însemnat volum de cunoştinţe economice, formarea de specialişti cu un sistem de gândire şi acţiune propriu, capabili să găsească soluţii optime pentru funcţionarea eficientă a sistemului economic naţional într-o economie de piaţă din ce în ce mai complexă. Perspective profesionale în urma absolvirii specializării MARKETING sunt: Manager societăţi comerciale; Specialist marketing, organizator târguri şi expoziţii; Referent de specialitate marketing; Consilier/expert/inspector/referent/economist în producţie/comerţ/servicii; Specialist în relaţii publice şi comunicare; Promotor, Designer spaţii expunere produse, tehnoredactor materiale promoţionale, Webdesigner; Agent vânzări, contractări şi achiziţii.
Cei care doresc să se formeze ca specialişti capabili să găsească soluţii optime pentru funcţionarea eficientă a economiei naţionale, prin crearea şi dezvoltarea unor aptitudini în utilizarea instrumentelor contabile şi de gestiune, exploatarea unor sisteme soft moderne de organizare a activităţii de evidenţă contabilă şi să ofere o imagine fidelă a societăţilor economice şi a utilizatorilor de informaţii contabile – se pot înscrie la specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE. Perspectivele profesionale ale absolvenţilor acestei specializări sunt diverse, de la contabilitate primară, contabilitate financiară şi de gestiune până la expertiza financiar-contabilă.
Cu speranţa că vor fi cât mai mulţi interesaţi de noile specializări din cadrul Universităţii de Vest V. Goldiş Baia Mare, îi aşteptăm la centrul de înscrieri al Universităţii de Vest V. Goldiş Baia Mare, str. Culturii nr. 5, cam. 101, 210, în fiecare zi lucrătoare, orele 8-16, până la data de 27 septembrie 2017. Mai multe informaţii puteţi obţine la tel. 0262-213302 sau 0744-786348.
Director economic Filiala Baia Mare,
Conf. univ. dr. Vasile BERLINGHER

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.