Târnosirea bisericii din Vad, Protopopiatul Lăpuş

1
525

Duminică, 8 iulie 2018, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Parohia Vad, Protopopiatul Lăpuş, paroh preot Ioan Burzo.

O primire frumoasă

O primire foarte călduroasă, cu pâine şi sare, şi cuvinte alese, impregnată de sentimente patriotice sincere, în acest an Centenar al Marii Uniri de la Alba Iulia, au făcut credincioşii din Vad Întâistătătorului Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, în fruntea lor aflându-se primarul Vasile Mihalca, viceprimarul Ioan Vlad Costin şi Dr. Vlad Severus Paşca, membru al Adunării Eparhiale.
Traseul de-a lungul satului, până la biserică, a fost frumos împodobit cu ţesături populare: covoare şi ştergare, puse cu grijă în jurul icoanelor, iar la intrarea în sat o urare de bun venit oaspeţilor dragi.

Slujba de târnosire

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat slujba de târnosire a bisericii din Vad cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” după toate regulile canonice ale Bisericii Ortodoxe. Au fost unse cu Sfântul şi Mare Mir sfântul locaş de închinare, în toate cele patru laturi exterioare, şi stropit cu aghiazmă. După intrarea în Sfânta biserică, au fost aşezate în piciorul Sfintei Mese Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici, Documentul de Sfinţire, care au fost pecetluite cu ceară topită şi monograma Mântuitorului. Sfânta Masă a fost spălată cu apă şi apă de trandafiri, ca pe cel mai de preţ odor, a fost uscată, unsă cu Sfântul şi Marele Mir, după care, pe colţurile Sfintei Mese au fost aşezate icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti: Matei, Ioan, Marcu şi Luca, sigilate cu ceară topită. Au urmat apoi rugăciunile de Sfinţire, ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a picturii din Sfântul Altar şi din biserică, a iconostasului şi a icoanelor de pe el, a proscomidiarului.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească

În fruntea unui sobor de peste 35 de preoţi şi diaconi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească. Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Dr. Bogdan Gavra, consilier onorific al Episcopiei, Pr. Vasile Marc, paroh în Chechiş, fiu al satului şi paroh în Vad timp mai mulţi ani, Pr. Ioan Burzo, parohul actual, Pr. Mihai Gheduţiu, secretar protopopesc, Protos. Varlaam Coroian, stareţul Mănăstirii Chiuzbaia, Protos. Teofan Petruţ, de la Mănăstirea Rohiiţa, Pr. Dumitru Farcaş, paroh în Coaş, fiu al satului, Pr. Dumitru Gligan, paroh în Lăschia, care a avut filie Vadul timp de mai mulţi ani, Pr. Florian Oros, farmacist, paroh în Copalnic Mănăştur, Pr. Daniel Godja Man, paroh în Copalnic, Pr. Sabin Bud, paroh în Cerneşti, Pr. Alexandru Câmpeanu, fost paroh în Făureşti, Pr. Viorel Nechita, paroh în Berinţa, preoţi din satele din jur.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie Arhierească au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la chinonic a cântat eleva Marcela Latiş, de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare.
Mulţime mare de credincioşi s-a rugat împreună cu chiriarhul locului şi preoţii slujitori la Sfânta Liturghie Arhierească, între ei aflându-se primarul Vasile Mihalca, viceprimarul Vlad Ioan Costin, fiu al satului, Dr. Vlad Severus Paşca, membru în Adunarea Eparhială, Conf. Univ. Dr. Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare, fiu al satului, Prof. Ioan Pop, director coordonator al structurilor şcolare din comună, Aurel Bolbos, dirijorul corului bisericesc al Parohiei Copalnic Mănăştur, consilieri comunali.
Este important de semnalat că după o noapte ploioasă, din cer a stat ploaia pe perioada Sfintei Liturghii, fiind o vreme tocmai bună pentru a se ruga şi a sta în tihnă pentru rugăciuni, fără soare puternic, fără căldură mare, dar şi fără ameninţarea unei ploi iminente, o minune pe care a remarcat-o şi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Ploaia a revenit după terminarea Sfintei Liturghii, când credincioşii satului şi oaspeţii lor erau ajunşi deja la acasă.

Cuvântul de învăţătură

Explicarea Evangheliei duminicii a fost făcută cu multe amănunte de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, ceea ce i-a făcut pe credincioşi să o asculte cu mare atenţie.
„Pentru că nu suntem niciodată atât de buni să nu putem fi şi puţin răi, şi niciodată atât de răi să nu putem să fim şi buni, avem nevoie de Hristos ca să ne înveţe să fim oameni plenari, după chipul lui Dumnezeu, buni tot timpul, oameni adevăraţi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Pentru că Dumnezeu este bun şi milostiv şi cu cei buni şi cu cei răi, El face să răsară soarele peste buni şi peste răi. Şi aduce ploaie peste drepţi şi peste păcătoşi. Nu face diferenţa acum, până la judecata finală. Nu ne deosebeşte. Ne-ar putea alege. Pe unii i-ar putea lovi de Sus cu pedeapsă, pe alţii i-ar putea ocroti. Nu! Ne binecuvintează pe toţi împreună. Pe cei răi împreună cu cei buni, deodată. Şi ne dă şi ploaie, şi vreme frumoasă. Uitaţi-vă ce vreme v-a dat astăzi! Când ies creştinii buni la rugăciune şi când oamenii frumoşi la suflet şi la inimă, şi iubitori de Dumnezeu, de neam, de ţară, se roagă, şi cerul se roagă împreună cu noi! Şi Dumnezeu şi Sfinţii sunt împreună cu noi. Deci avem nevoie de Hristos ca să ne deschidă ochii. Să ne lumineze mintea. Să ne încălzească inima. Să fim buni, recunoscători, iertători şi iubitori de Dumnezeu şi de semeni”, a concluzionat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Distincţii

În semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Parohia Vad, Protopopiatul Lăpuş, preotul Paroh Ioan Burzo a fost hirotesit iconom, adică cu dreptul de purta brâu roşu.
Diplome de vrednicie au primit, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Parohia Vad, Protopopiatul Lăpuş, Ioan Costin – prim-epitrop, Consiliul Parohial, cântăreţul Ioan Micle, paraclisierul Ştefan Marc, Vlad Ioan Costin – viceprimarul comunei Copalnic Mănăştur, Ing. Răducu Pop – director general AMISA PRODUCT S.A., Emil Marinescu şi Gheorghe Nechita, binefăcători.
Cu Gramata Episcopală au fost distinşi pr. Vasile Marc, fiu al satului, fost paroh, şi Ing. Vasile Mihalca, primarul comunei Copalnic Mănăştur, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Parohia Vad, Protopopiatul Lăpuş.

Scurt istoric al bisericii

Biserica din Vad a fost construită între anii 1904-1908. Între anii 2009-2015, în vremea păstoririi preotului Vasile Marc s-au făcut ample lucrări de reparaţii, atât în exterior, cât şi interior. A fost pictată în proporţie de 80% de către pictorul Ştefan Sălăjan şi soţia lui. Iconostasul a fost sculptat în lemn de stejar de Vasile Chici, din Jimbolia, iar icoanele de pe el au fost pictate de soţia sa. De lucrări, în ultimii trei ani, s-a ocupat noul paroh, Pr. Ioan Burzo.
Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanu a slujit la Mănăstirea Scărişoara Nouă
Din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, în această duminică, a VI-a după Pogorârea Sfântului Duh, Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timotei Sătmăreanul a slujit la Mănăstirea „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărişoara Nouă, ctitoria de suflet a Preasfinţiei Sale.
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită în sobor de 6 preoţi, fiind prima Sfântă Liturghie Arhierească în biserica nouă a Mănăstirii, în care a avut loc şi slujba de ipopsifiere în ziua de 23 iunie 2018.
Biserica a fost plină de credincioşi, veniţi să se roage cu soborul în această duminică.
După momentul Împărtăşirii cu Sfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos, Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timotei Sătmăreanul a vorbit credincioşilor despre pericopa evanghelică a duminicii, a vindecării slăbănogului din Capernaum, accentuând mesajul Sfintei Evangheliii, care este centrat pe faptul că mulţi dintre noi Îl judecăm pe Bunul Dumnezeu, Îl judecăm pe Hristos pentru toate încercările la care suntem supuşi.
„A fost o zi binecuvântată, de suflet, a spus Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timotei Sătmăreanul, în prezenţa celor cărora le-am adus cuvânt de binecuvântare şi de mulţumire atât din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, cât şi din partea noastră personal, pentru faptul că au fost alături de sfânta Mănăstire, fiecare aducându-şi obolul de jertfă a lui pentru propăşirea sfântului locaş mănăstiresc.”

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

1 COMENTARIU

  1. Un moment de mare bucurie pentru locuitorii Vadului a căror strădanie de a menține biserica frumoasă este atât de lăudabilă, dar mă miră faptul că dl profesor Andrei Fărcaș omite cu bună știință din ”istoria bisericii” să spună faptul că a fost ridicată de către greco-catolici cu încuviințarea episcopilor Vasile Hossu și Iuliu Hossu de la Gherla. Tot episcopul Iuliu Hossu a fost cel care a târnosit biserica. Construcția s-a realizat sub coordonarea protopopului greco-catolic de Mănăștur, Avram Nicolae, precum și a preoților Ioan Dragomir și Emil Dragomir ambii parohi de Rușor și administratori ai filiei Vad. Ultimul, Emil Dragomir fiind delegat la Marea Unirea din 1918. Mă întreb o asemenea informație pe cine ar fi deranjat? Pe cei din Vad sigur nu

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.