Programe de studii în cadrul Departamentului de Chimie şi Biologie de la „Nord”

0
230
Galactic - Baia Sprie
Galactic - Baia Sprie

Pentru anul universitar 2019-2020, Departamentul de Chimie şi Biologie de la Facultatea de Ştiinţe a Centrului Universitar Nord din Baia Mare oferă o paletă bogată de profesii prin programele de studii de licenţă pe care le coordonează, acoperind domenii căutate pe piaţa muncii atât în ţară, cât şi în străinătate. Înscrierile sunt planificate să aibă loc în intervalele 16-19 şi 22-24 iulie, între orele 9 şi 15, la sediul facultăţii din str. Victoriei 76 (sala 25).

• Absolvenţi de Biologie, în toate laboratoarele clinice din oraş

Cetina - Baia Mare
Cetina – Baia Mare

La programul de studii Biologie (nivel licenţă), sunt disponibile 35 de locuri, dintre care 25 la buget. “O parte a absolvenţilor specializării Biologie sunt profesori de biologie, o altă parte – biologi în laboratoare clinice. Majoritatea absolvenţilor de Biologie urmează masteratul de Bio-chimie aplicată, specializându-se pentru a coordona şi pentru a desfăşura activităţi în laboratoare de analize. Întâlnim absolvenţi ai specializării Biologie la toate laboratoarele clinice din oraş, în laboratoarele de analiză a apelor, în laboratoare de evaluare a calităţii mediului înconjurător”, explică conf. univ. dr. Zoiţa Berinde, directorul Departamentului de Chimie şi Biologie. Un alt domeniu de la Departamentul de Chimie şi Biologie – Ingineria produselor alimentare – cuprinde două programe de studii de licenţă: Ingineria produselor alimentare şi Controlul şi expertiza produselor alimentare. Sunt puse la dispoziţie 63 de locuri, dintre care 41 bugetate, iar unul e rezervat absolvenţilor de liceu de etnie rromă. „Obiectivul principal al acestor specializări este de a forma ingineri tehnologi, ingineri de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare din industria cărnii şi a produselor din carne, industria uleiurilor vegetale; industria laptelui şi a produselor lactate; industria morăritului, panificaţiei şi a produselor făinoase; industria spirtului şi a băuturilor alcoolice; industria berii; industria vinului etc. Foarte mulţi dintre absolvenţii acestor două programe de studii lucrează în prezent în industria alimentară din oraş şi din zonă, dar şi în domenii conexe”, adaugă conf. univ. dr. Zoiţa Berinde, directorul Departamentului de Chimie şi Biologie.

• Programele de masterat pot fi urmate de studii doctorale

Vizita studenţilor la Albalact - Alba Iulia
Vizita studenţilor la Albalact – Alba Iulia

Totodată, Facultatea de Ştiinţe a Centrului Universitar Nord – prin programul de studiu Chimie pe care îl oferă – pregăteşte chimişti care pot să activeze în orice laborator de analize fizico-chimice, analize de mediu, analize medicale, analize industriale, analize farmaceutice etc. sau să lucreze ca profesori de chimie în învăţământul gimnazial. Pentru anul universitar următor, la nivel licenţă, sunt puse la dispoziţie 25 de locuri, 14 fiind bugetate. Un loc e rezervat pentru absolvenţii de liceu originari din Republica Moldova. “Prin completarea studiilor de licenţă cu studii de masterat, pot să devină profesori în învăţământul liceal sau să urmeze o carieră în cercetare. Studenţii sunt instruiţi în cadrul laboratoarelor de chimie pentru formarea deprinderilor practice de muncă în laborator, cunoaşterea metodelor moderne de analize chimice, folosind aparate performante”, mai arată conf. univ. dr. Zoiţa Berinde, directorul Departamentului de Chimie şi Biologie. Pe acest segment, pentru anul universitar 2019-2020, sunt puse la dispoziţie două specializări de masterat: Biochimie aplicată (cu 26 de locuri la buget şi 10 la taxă) şi Chimie (35 de locuri bugetate şi 10 cu taxă). “Aceste programe, care deschid calea înspre cercetarea ştiinţifică în domenii de vârf ale ştiinţei şi tehnologiei, pot fi urmate apoi de studii de doctorat”, expune conf. univ. dr. Zoiţa Berinde, directorul Departamentului de Chimie şi Biologie. În completare, Departamentul de Chimie şi Biologie organizează anual simpozioane şi sesiuni de comunicări studenţeşti în care sunt implicaţi studenţii încă din anul I.

• Programe de mobilitate în Europa ori pe alte continente

Atât pentru procesul educativ, cât şi pentru activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare, Departamentul de Chimie şi Biologie dispune de o bază materială modernă, formată din aparatură de laborator, tehnică de calcul şi aplicaţii software moderne care acoperă toate domeniile coordonate. Studenţii de la specializările coordonate de Departamentul de Chimie şi Biologie participă, de asemenea, la numeroase programe de mobilitate ERASMUS şi CEEPUS cu universităţi partenere din Europa: Polonia, Italia, Cehia, Franţa, Spania, Olanda, Grecia, Ungaria etc., precum şi din ţări de pe alte continente: Thailanda, Sri Lanka. “Având în vedere că piaţa locurilor de muncă din judeţul Maramureş şi din judeţele din nord-vestul ţării prezintă o ofertă generoasă pentru domeniile Biologie, Chimie şi Inginerie alimentară, îi încurajăm pe absolvenţii de liceu să se îndrepte înspre programele de studii oferite de Departamentul de Chimie şi Biologie de la Facultatea de Ştiinţe, care sunt o garanţie solidă pentru o carieră de succes în viitor. Recent, Departamentul de Chimie şi Biologie a derulat activităţile necesare pentru autorizarea unei noi specializări, Chimie medicală, care vine în completarea celor existente şi răspunde unei cereri imperioase de pe piaţa locurilor de muncă”, concluzionează conf. univ. dr. Zoiţa Berinde, directorul Departamentului de Chimie şi Biologie.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.