La Facultatea de Științe a Centrului Universitar Nord, se deschide o nouă specializare de licență – chimie medicală

0
244

Răspunzând unei cereri importante de pe piața muncii, determinate de dezvoltarea și diversificarea serviciilor medicale, la Facultatea de Științe a Centrului Universitar Nord din Baia Mare se deschide o nouă specializare de licență în domeniul Chimie și anume Chimie medicală. Aceasta a fost autorizată de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în anul 2019 și are cifră de școlarizare începând cu anul universitar 2020-2021.

• vor preda specialiști recunoscuți în domeniul lor de expertiză științifică

Acest nou program de studii se adaugă specializării existente, Chimie, ai cărei absolvenți se orientează în special înspre activitatea didactică. „Prin curricula pe care o oferă, noul program de studii va pregăti chimiști având competențe cu specific medical. Enumerarea câtorva dintre disciplinele de specialitate din planul de învățământ pot să dea o imagine concludentă a competențelor pe care le vor dobândi absolvenții specializării Chimie medicală: Biochimie clinică, Analize și teste clinice, Electrochimie cu aplicații în medicină, Chimia medicamentului: relația structură – activitate biologică, Metode avansate de analiză în chimia medicală, Analiza statistică a datelor clinice și de laborator, Utilizarea calculatorului în laboratoarele de analize medicale etc.”, explică conf. univ. dr. Zoița Berinde, directorul Departamentului de Chimie și Biologie. Cadrele didactice care vor preda la această specializare sunt specialiști recunoscuți în domeniul lor de expertiză științifică: Chimie (un profesor universitar, șase conferențiari și trei lectori), Biologie (doi conferențiari și un lector) și Medicină (un conferențiar).

• pregătire practică în laboratoare cu dotare modernă

Pentru pregătirea practică, studenții specializării Chimie medicală vor beneficia de laboratoare cu dotare modernă, iar practica de specialitate se va desfășura în colaborare cu laboratoarele de analize medicale din Baia Mare. „Profesia de chimist medical este una de legătură între chimie și medicină și le va oferi absolvenților acestei specializări perspective generoase de angajare în sectorul de sănătate publică și privat. Specializarea Chimie medicală se adresează tuturor absolvenților de liceu cu diploma de bacalaureat, cu precădere celor care provin de la liceele sanitare, clase de chimie-biologie, științele naturii etc. Rezultatele sondajelor efectuate în ultimii cinci ani în județul Maramureș și județele învecinate arată că există un mare potențial de absorbție a acestei categorii profesionale la nivel local, regional și național”, punctează conf. univ. dr. Zoița Berinde, directorul Departamentului de Chimie și Biologie. Programul de studii Chimie medicală va începe cu un efectiv de 30 studenți (locuri bugetate și cu taxă).
Înscrierea și desfășurarea examenului de admitere, sesiunea din vară, vor avea loc între 8 și 24 iulie. Mai multe amănunte se găsesc pe pagina universității (https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/regulament/).

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.