FISCALE. Tranzacţii pentru care există obligativitatea întocmirii dosarului preţurilor de transfer

0
497

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial nr. 74/02.02.2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 442/2016, privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer.

În vederea justificării respectării principiului valorii de piaţă a preţurilor de transfer dintre persoane afiliate, coroborând prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu cele ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscală s-a emis Ordinul preşedintelui ANAF nr. 442/2015 prin care s-a instituit obligativitatea întocmirii dosarului preţurilor de transfer pentru anumite categorii de contribuabili şi tranzacţii efectuate, astfel:
1. Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, stabiliţi prin ordin al preşedintelui ANAF, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevăzute mai jos, au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer.
Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru marii contribuabili, în funcţie de tranzacţia desfăşuratã, este:
• 200.000 euro – în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi a anului fiscal
• 250.000 euro – în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi a anului fiscal
• 350.000 euro – în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vînzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi a anului fiscal.
Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit (formularul 101), pentru fiecare an fiscal.
Termenul de punere la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer este de maxim 10 zile de la data solicitării, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit (formularul 101).
2. Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile enumerate la pct. 1 de mai sus, precum şi contribuabilii/ plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate, cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevăzute mai jos, au obligaţia întocmirii şi prezentãrii dosarului preţurilor de transfer.
Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru contribuabilii/plătitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile precizate la punctul 1, precum şi pentru contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, în funcţie de tipul tranzacţiei desfăşurate, este:
• 50.000 euro – în cazul dobînzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi a anului fiscal
• 50.000 euro – în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi a anului fiscal
• 100.000 euro – în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vînzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi a anului fiscal.
Întocmirea şi prezentarea dosarului preţurilor de transfer pentru categoriile de contribuabili enumeraţi la pct. 2 se efectuează numai la solicitarea organului fiscal, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală.
Termenul pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer, pentru contribuabilii de la punctul 2, este cuprins între 30 şi 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabililor/plătitorilor, cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice. În aceste condiţii, dacă se impune, inspecţia fiscală poate fi suspendată pînă la expirarea termenului de punere la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer, în temeiul art. 127, alin.(1), lit.b). din Codul de Procedurã Fiscală.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.