Despre întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare/raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2015

0
616

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial nr. 81/04.02.2016, a fost publicat Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 123/28.01.2016, privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2015.
Prevederile Ordinului MFP nr. 123/2016 se aplică de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale, încheiate la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora (Ordinul MFP nr. 1969/2007) şi prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3 din anexa nr. 1 din OMFP nr. 123/2016.
Termenele de depunere a Situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2015 sunt:    
• pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare – 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, care se împlinesc la 30 mai 2016
• pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1, alin.(1) – (3) din Legea nr. 82/1991, republicată (instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial) – 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, care se împlinesc la 29 aprilie 2016
• pentru subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate (cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European) – 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, care se împlinesc la 30 mai 2016
• pentru persoanele juridice aflate în lichidare, o raportare anuală, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, care se împlinesc la 30 martie 2016.
Au obligaţia depunerii de raportări contabile anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar şi:
• entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Acestea au obligaţia de a întocmi raportări contabile anuale la 31 decembrie, distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.
În vederea depunerii declaraţiilor de inactivitate în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către MFP pe site-ul ANAF.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de MFP şi poate fi obţinut direct de la unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, domeniul servicii online, subdomeniul  declaratiielectronice, opţiunea descărcare declaraţii.
Situaţiile financiare anua­le şi documentele cerute de lege, se depun, în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
ANAF atenţionează contribuabilii că nerespectarea reglementărilor emise de MFP cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul prevăzut de lege a situaţiilor financiare anuale constituie contravenţie, iar nerespectarea se sancţionează conform Legii nr. 82/1991 astfel:
• cele referitoare la întocmire şi semnare – cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei
• cele referitoare la depunerea în termenul legal – cu amendă de la 300 la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei – dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.