”MaraStrategy” – un nou proiect al CJ Maramureş în sprijinul dezvoltării judeţului

0
97

”MaraStrategy”, noul proiect al Consiliul Judeţean Maramureş, a cărui implementare va începe în curând, este destinat în primul rând asigurării unui cadru instituţional care să ofere o simplificare a proceselor decizionale şi funcţionale în instituţia Consiliului Judeţean Maramureş. Valoarea totală a proiectului este de 3.967.941,55 lei şi se va derula pe o perioadă de 30 luni.
“Proiectul MaraStrategy răspunde nevoii identificate la nivelul Consiliul Judeţean Maramureş de a asigura creşterea eficienţei activităţii prin implementarea unui sistem de măsuri de simplificare şi eficientizare orientat către cetăţeni. Prin acest sistem se vor optimiza activităţile şi procesele de lucru din instituţie, răspunzând mai bine şi la standarde de calitate înalte cerinţelor beneficiarilor activităţilor – persoane fizice şi juridice care apelează la serviciile publice oferite de instituţie. De asemenea, se va eficientiza relaţia cu instituţiile coordonate şi subordonate, precum şi cu autorităţile publice locale din judeţ“ a subliniat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.
Proiectul asigură elaborarea unui set de planuri şi strategii la nivel judeţean coerent şi armonizat între componentele fundamentale. Planul de amenajare a teritoriului judeţean va fi actualizat şi corelat cu direcţiile strategice de dezvoltare teritorială. Sectorul economic va fi sprijinit prin elaborarea Planului investiţional judeţean, care va permite o mai bună cunoaştere a nevoilor investiţionale precum şi a cerinţelor şi a tendinţelor de dezvoltare a afacerilor. Turismul în Maramureş cunoaşte o dezvoltare tot mai accentuată.
La nivelul instituţiei se va elabora Planul de dezvoltare instituţional, care are menirea de a eficientiza activitatea instituţiei şi de a furniza serviciile în mod optim, în condiţii de eficienţă funcţională. Importantă în cadrul proiectului este optimizarea serviciilor oferite publicului larg. Se va realiza o arhivă digitalizată a instituţiei, care va simplifica lucrul cu documentele arhivate, găsirea acestora şi furnizarea actelor către solicitanţi.

Portal informatic în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului

În domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului va fi dezvoltat un portal informatic care va asigura o deschidere către public prin facilitarea depunerii cererilor de eliberare a documentelor din domeniu. Portalul va acoperi întregul teritoriu judeţean, asigurând cuprinderea tuturor Planurilor Urbanistice Generale ale oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş. Soluţia GIS va asigura managementul integrat, strategic şi decizional la nivelul judeţului. Acesta va fi un instrument de gestiune unitară a spaţiului public şi a proceselor de modelare a acestuia, standardizarea procedurilor de lu­cru, centralizând efortul direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor Consiliului judeţean pe de o parte, şi al tuturor UAT-urilor pe de altă parte, printr-o reprezentare unitară, facilă, cu interacţiune grafică a tuturor datelor disponibile la nivelul administraţiei publice.
Portalul informatic este deschis publicului larg, asigurând mai multe func­ţionalităţi. Este vorba despre componenta de portal servicii online, care prevede publicarea spre consultare publică a documentelor de urbanism eliberate – certificate, autorizaţii, în format tabelar sau grafic, formulare electronice, petiţii, plata taxelor şi a impozitelor, preluarea şi eliberarea online a cererilor şi a documentelor, informare şi asistenţă, eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construcţie, semnătură electronică extinsă.
Unul dintre obiectivele proiectului este de a creşte gradul de profesionalism al personalului din instituţie. Astfel, 48 de funcţionari publici vor fi instruiţi din fonduri europene pe teme legate de planificarea strategică, instruire în domeniul GIS 2 module, gândire strategică şi dezvoltare instituţională, dezvoltare durabilă locală în context global, specialist planificare teritorială, urbanism şi amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea lucrărilor de construcţii, proiectarea şi implementarea politicilor publice, noul concept de planificare teritorială: Smart City, dezvoltarea durabilă în context european.
Proiectul ”MaraStrategy” are asigurată finanţare nerambursabilă 100% prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. (a.b.m.)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.